GSH PK (MgS) 16-10 (3-7)

Toto fosforečnodraselné hnojivo s hořčíkem je určeno k základnímu každoročnímu hnojení plodin, za určitých podmínek je lze využít i při zásobním systému hnojení (víceleté plodiny či trvalé kultury). Upřednostňuje se jeho hlubší zapravení do půdního profilu.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový fosfor jako P2O5 v % 16,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 9,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5 v % 6,5
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 10,0
Hořčík jako MgO v % 3,0
Síra jako S v % 7,0
Vápník jako CaO v % 27,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity:

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Toto fosforečnodraselné hnojivo s hořčíkem je určeno k základnímu každoročnímu hnojení plodin, za určitých podmínek je lze využít i při zásobním systému hnojení (víceleté plodiny či trvalé kultury). Upřednostňuje se jeho hlubší zapravení do půdního profilu. Z tohoto důvodu se aplikuje obvykle před základním zpracováním půdy, lze je však použít i při předseťové přípravě. Vysokou účinnost lze očekávat na půdách slabě kyselých až neutrálních, biologicky činných. Hnojivo je vhodné především používat na půdy s nižší zásobeností fosforem a s dostatečnou zásobou draslíku. S výhodou se může používat u plodin hnojených hnojem.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka
orná půda (zemědělské plodiny)     400 -    500
orná půda (pěstování zeleniny)     500 -    700
základní dávka před založením sadů 2.000 - 3.000

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39).

Skladování a doprava

Volně ložené GSH se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od data výroby při skladování v původních obalech.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑