Síran draselný práškový

K základní podzimnímu hnojení nebo i brzy na jaře. Vhodný pro všechny plodiny citlivé na chlor nebo jej podmíněně snášející.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: K2SO4

Vlastnost Hodnota
Draslík jako vodorozpustný K2O v % 50,0
Chloridy jako Cl- v % max. 3,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva):

  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

K základní podzimnímu hnojení nebo i brzy na jaře. Vhodný pro všechny plodiny citlivé na chlor nebo jej podmíněně snášející.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka kg/ha
zelenina - hrách, fazole 200 - 250
zelenina - cibulová a listová 200 - 250
zelenina - plodová 300 - 400
drobné ovoce, jahody 150 - 300
brambory 500 - 600

Množství uvedené v tabulce rovnoměrně rozhoďte na plochu a zapracujte do půdy.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39).

Skladování a doprava

Hnojivo skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑