NPK 15-15-15

Hnojivo je určené k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace, zejména u půd se střední a vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 15,0
- Amonný dusík jako N v % 8,3
- Dusičnanový dusík jako N v % 6,7
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 15,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 8,5
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v % 15,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určené k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace, zejména u půd se střední a vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve, keřové drobné ovoce a jahody. NPK 15-15-15 je třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík v lehce přijatelné formě pro rostliny. 40 % dusíku je v ledkové formě a draslík je ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou v hnojivu ve formě vápenatých, amonných a draselných solí kyseliny fosforečné, dusičné a chlorovodíkové. Jsou to šedé granule o velikosti 2 až 5 mm.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka kg/ha
Pšenice 150 - 250 na podzim
Ječmen, žito, oves 400 - 600 na jaře
Řepka ozimá 500 - 800 na jaře
Okopaniny 400 - 500 na jaře
Kukuřice na siláž 900 - 1.100 na jaře
Louky a pastviny 300 - 400 na jaře
Zelenina 400 - 480 na jaře

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37).

Skladování a doprava

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Chraňte před teplem (S 15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Hnojivo je dodáváno volně ložené, v PE obalech po 50 kg. Zpětný odběr obalů zajišťuje firma EKOKOM a.s. Praha. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Npodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑