NPK (CaS) 4-12-12 (12,5-12)

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota 
Celkový dusík jako N v % (v ammonné formě) 4,0
Fosfor rozpustný v minerálních kyselinách jako P2O5 v % 12,0
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě jako P2O5 v % 10,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 8,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 12,0
Vápník rozpustný ve vodě jako CaO v % 12,5
Síra rozpustná ve vodě jako S v % 12,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka hnojiva v kg/ha dle zásoby P v půdě
  vysoká střední nízká
ozimé obiloviny 350 450 550
jarní obiloviny 250 375 500
řepka 300 425 550
cukrová řepa 350 475 600
luštěniny 300 425 550
pastviny 350 500 650

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

  • Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
  • Při požití: vypít bezprostředně po požití O,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
  • Při zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování a doprava

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích nebo vacích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování nebo v původních obalech.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑